Tại sao giá mẫu của Vaxy lại gấp đôi giá may bình thường?

Tại sao giá mẫu của Vaxy lại cao

Khi bắt đầu may cho khách, chúng tôi sẽ may trước một sản phẩm theo yêu cầu của quý khách, sản phẩm này sẽ được may từ một sản phẩm mà quý khách đưa hoặc chúng tôi sẽ may theo hình và số đo quý khách cung cấp. Sau đó, chúng tôi và quý khách sẽ chỉnh sửa sản phẩm đó đến khi có một sản phẩm mẫu ưng ý nhất, tiếp theo, dựa vào sản phẩm mẫu đó thì sẽ thỏa thuận kỹ hơn về sản xuất hàng loạt. Do đó, giá mẫu của chúng tôi sẽ cao hơn giá các sản phẩm khác, và do là sản phẩm sẽ được sửa chữa nhiều và may từ hình ảnh nên sẽ có những vấn đề về kiểu dáng không được thống nhất thì chúng tôi sẽ không hoàn trả lại vải đã may mẫu nếu như có bất kỳ sự bất đồng không thể giải quyết được với quý khách.
Nếu như quý khách không muốn may mẫu, mà sản xuất hàng loạt, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi có những bất đồng những ý kiến trong các sản phẩm được may gia công xong