Những quy định về đặt may ở thời trang Vaxy

QUY ĐỊNH CHUNG

I. May mẫu
1. Đưa mẫu
a. Đưa mẫu thực tế + bản mô tả chi tiết + size may yêu cầu
b. Đưa hình ảnh + chú thích và mô tả + size may yêu cầu

2. Thời gian may hoàn thành mẫu : Thỏa Thuận

3. Vải: Vải đưa theo số lượng yêu cầu bên xưởng may đủ cho 1 sản phẩm mẫu. Nếu như không đủ trong quá trình may, bên xưởng may sẽ yêu cầu thêm và không bồi thường nếu như quá trình may thiếu vải

4. Tiền công mẫu bằng giá công may có thể thay đổi theo một số chi tiết sửa hai bên thỏa thuận

5. Trường hợp mẫu chưa đạt yêu cầu :
Bên xưởng may sẽ sửa lại đúng theo yêu cầu trong thời gian thỏa thuận

6. Trường hợp mất, hư, lỗi vải và sản phẩm may mẫu không đạt được như thỏa thuận :
– Lỗi bên xưởng may : Bên xưởng may sẽ sửa chữa lại đúng theo yêu cầu cho bên đặt may
– Lỗi bên đặt may : Giao lại vải hoặc sản phẩm mới không lỗi cho bên đặt may.
– Bên xưởng may sẽ không bồi thường vải nếu như sản phẩm mẫu không được thống nhất giữa hai bên

7. Quy trình đặt may mẫu : Bên đặt may đưa mẫu thực / hình ảnh + miêu tả cho bên xưởng may kèm lượng vải đủ. Bên xưởng may tiến hành may. Khi hoàn chỉnh, bên đặt may kiểm sản phẩm, nếu đạt, tiến hành đặt may gia công. Bên xưởng may may cung cấp chi tiết số lượng vải cần dùng cho 1 sản phẩm. Hai bên thống nhất những vấn đề phát sinh trước khi tiến hành may gia công.

II. Đặt may gia công
1. Sau khi duyệt mẫu may thử, nếu đạt sẽ tiến hành đặt may số lượng

2. Số lượng tối thiểu : 10 sp/ mẫu

3. Thời gian may cho 1 mẫu: Thỏa thuận giữa hai bên

4. Quy trình đặt may : Bên đặt may giao vải + mác + bản mô tả chi tiết mẫu + số lượng cụ thể may cho mỗi size + sản phẩm mẫu + các phụ liệu cần thiết . Bên xưởng may sẽ tiến hành may theo đơn đặt hàng. Khi hoàn thành trong thời gian quy định, bên xưởng may báo với bên đặt may nhận hàng. Bên đặt may kiểm tra kỹ từng sản phẩm may, nếu không phát sinh những sai khác so với mẫu và miêu tả trong bản miêu tả chi tiết đã gởi, bên đặt may nhận hàng và nhận hoá đơn thanh toán từ bên xưởng may. Nếu có phát sinh lỗi, bên xưởng may sẽ chỉnh sửa lại cho chính xác và giao lại cho bên đặt may sau đó theo thời gian thỏa thuận
* Chú thích: nếu như bên đặt may không đưa đủ các phụ kiện cho bên xưởng may thì bên xưởng may sẽ sử dụng một số phụ kiện có sẵn của bên xưởng may theo thỏa thuận

III. Thanh toán
Thanh toán mỗi lần nhận hàng.

IV. Nhận hàng
Bên đặt may sẽ đến trực tiếp xưởng may để kiểm và nhận hàng.

V. Quy định về đường may và đính mác
Quy định về đường may và đính mác hai sẽ thỏa thuận với nhau
VI. Về Mẫu mã của bên đặt may
1. Bên xưởng may không may lại sản phẩm giống 100% các sản phẩm của bên đặt may cho các nhà đặt may khác.
2. Bên xưởng may không may lại sản phẩm giống 100% để bán tại shop.
3. Bên xưởng may không đính mác của bên đặt may cho các sản phẩm không phải của bên đặt may.
4. Bên xưởng may có thể sử dụng các hình ảnh sản phẩm của bên đặt may để quảng bá trên website của mình sau thời gian đã thỏa thuận với bên đặt may